V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất đồ gỗ với tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng là 14.628m2 tại đường Nguyễn Trường Tộ, khu phố 4A, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
07/12/2023
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất đồ gỗ với tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng là 14.628m2 tại đường Nguyễn Trường Tộ, khu phố 4A, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trần Thanh Tuấn