công khai thông tin báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Fahsy (Viễn Đông)
11/12/2023
công khai thông tin báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Fahsy (Viễn Đông)
Trần Thanh Tuấn