Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xây dựng Tổng Kho Viettel Long Bình” tại phường Long Bình Tân, tp. Biên Hòa của Công ty Quản lý tài sản Viettel – Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội
29/01/2024
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Xây dựng Tổng Kho Viettel Long Bình” tại phường Long Bình Tân, tp. Biên Hòa của Công ty Quản lý tài sản Viettel – Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội

 

https://drive.google.com/file/d/1rS7443jH8iEZcai2CaBPLxnJcsCrnWlU/view?usp=sharing

Trần Thanh Tuấn