Kết luận thanh tra một số dự án sai phạm
06/10/2008
TT(TP.HCM) - UBND TP.HCM đã thống nhất với các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra TP, yêu cầu tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cùng với tư vấn giám sát kiểm tra, tính toán giảm trừ khối lượng các hạng mục công việc có sai phạm khi đơn vị thi công các gói thầu tuyến ống cấp nước tại Bình Chánh, Tân Bình và quận 9.

UBND TP cũng yêu cầu tổng giám đốc tổng công ty này tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị được phân công phụ trách các gói thầu nói trên.

Đồng thời giao Thanh tra TP thu hồi và chuyển nộp ngân sách nhà nước hơn 652 triệu đồng chi phí kiểm định đối với các đơn vị có sai phạm như kết luận thanh tra. Ngoài ra, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng TP đề xuất biện pháp xử lý vi phạm hành chính, cấm thi công có thời hạn các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở TP.HCM đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Phú Đức và Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Phú Đức.

* UBND TP vừa thống nhất nội dung kết luận thanh tra  việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án cải thiện môi trường nước TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND Q.8 thu hồi, hủy bỏ quyết định của UBND quận về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và giải tỏa một phần diện tích đất nông nghiệp cho Hợp tác xã thương mại dịch vụ Quyết Thắng số tiền 645.250.000 đồng. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng quận xử lý tình trạng 50 hồ sơ đã thực hiện bồi thường nhưng không đảm bảo thủ tục, không có quyết định chi bồi thường của UBND Q.8.  

                                                           (Theo tuoitre onl)