Công tác tiếp dân, trả lời ý kiến cử tri
04/07/2006
Trong 6 tháng đầu năm 2006, Sở đã tiếp trên 200 lượt cá nhân, đơn vị (125 trường hợp có phản ánh cần ghi nhận), còn lại phần lớn là các đề nghị hướng dẫn thẩm quyền khiếu tố đất đai, các thắc mắc về bảo vệ môi trường
.
Kể từ sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, Sở đã nhận được 13 ý kiến phản ánh của cử tri do UBND tỉnh chuyển đến, nhiều nhất tại Biên Hoà (06 ý kiến), tập trung chủ yếu về vấn đề ô nhiễm môi trường (07) ý kiến. Sở đã tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời toàn bộ 13 ý kiến trên. Qua kiểm tra cho thấy đa số phản ánh của cử tri là có cơ sở, Sở đã giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo quy định, yêu cầu các đơn vị phải có biện pháp khắc phục ô nhiễm về nước thải, khí thải, bụi, mùi hôi… đồng thời xử phạt vi phạm về môi trường 05 đơn vị với số tiền 17.100.000 đồng (siêu thị Big C, Công ty Pousung, Công ty Sanlim Furniture, Công ty Shing Mark Vina, Công ty Đồng Nai Long Châu).
Thanh tra Sở