Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
04/07/2006
1. Cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân:
Tính đến 31/5/2006, trên địa bàn toàn tỉnh đã ký cấp mới được 9.742 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng 41% so với kế hoạch năm và bằng 177% so với cùng kỳ năm 2005
1. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 353.604 giấy, đạt 86,1% so với số hồ sơ đăng ký, trong đó:
- Khu vực nông thôn ký cấp mới được 3.977 giấy, đạt 99% so với kế hoạch năm, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2005, nâng tổng đến nay đạt 263.776 giấy, đạt 97,4% số hồ sơ đăng ký.
- Khu vực đô thị đã ký cấp được 5.419 giấy, đạt 28,8% so với kế hoạch năm, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2005, nâng tổng đến nay đã ký cấp được 89.828 giấy, đạt 64,4% số hồ sơ đăng ký (Trong đó thành phố Biên Hoà ký cấp được 4.928/26.000 giấy, đạt 19% so với kế hoạch, tính đến nay đã ký cấp được 71.112 giấy, đạt 67,3% so với hồ sơ đăng ký, đạt 79,1% so với hồ sơ đủ điều kiện).
2. Cấp giấy cho tổ chức:
Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 3.294 tổ chức sử dụng đất, với diện tích 250.843 ha tính đến 15/6/2006, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh cấp 5.354 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất, với diện tích 21.803 ha.
Diện tích còn lại chủ yếu là đất các nông, lâm trường, đất lòng hồ Trị An, hiện các nông, lâm trường đang tự rà soát, lập quy hoạch chi tiết để phục vụ công tác cấp giấy, đối với đất lòng hồ Trị An, Sở đã làm việc với Nhà máy Thủy điện Trị An để lập các thủ tục đăng ký quản lý đất đai theo quy định.
Lê Thanh Tuấn