Đẩy nhanh tiến độ, tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin
14/03/2014

Tại Hội nghị Đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ TN&MT đến năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và những năm tiếp theo của Cục CNTT tổ chức sáng 14/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, thời gian qua, Cục CNTT đã có nhiều chuyển biến trong việc triển khai ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu trong toàn ngành TN&MT góp phần nâng cao hiệu quả, quản lý điều hành của của Bộ ngày càng phát triển. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, CNTT đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội nói chung, và trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT nói riêng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT thời gian tới, Cục cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về ứng dụng CNTT; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có tính chất bản lề, làm cơ sở cho việc phát triển ứng dụng CNTT và thực hiện lộ trình chính phủ điện tử, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ quản lý điều hành của Bộ…

 

Trước đó, Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo tình hình ứng CNTT trong toàn ngành TN&MT. Hiện nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đều có tổ chức chuyên trách làm nhiệm vụ về CNTT là các Trung tâm hoặc Phòng chức năng; 100% đơn vị có mạng cục bộ (LAN) và có bộ phận chuyên trách quản trị hệ thống, 100% máy tính có kết nối Internet băng thông rộng. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc ước đạt 80,6%, tỷ lệ các đơn vị đã có quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử đạt 50,6%, tỷ lệ các văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử đạt 69,2%.

 

Hiện tại, nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành đang tích cực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: trang thiết bị quan trắc tự động tại các trạm khí tượng, thuỷ văn, hải văn tiếp tục được nâng cấp, tin học hoá hoàn toàn việc thu nhận, cập nhật, xử lý dữ liệu phục vụ công tác dự báo thời tiết ngắn hạn và dài hạn; công nghệ đo đạc bản đồ về cơ bản được hoàn tất, các thiết bị phần lớn được tin học hoá; các đơn vị đã đầu tư mua các phần mềm chuyên ngành có bản quyền như ArcGIS, Microstation, MapInfo, MapExtreme... phục vụ tác nghiệp và sử dụng bộ Engine để phát triển ứng dụng chuyên ngành đặc thù; đề xuất nhiều nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước.    

 

Năm 2013, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục hỗ trợ các Sở TN&MT trong việc ứng dụng CNTT phục vụ quản lý và công tác chuyên môn như: triển khai hệ thống thông tin đất đai ELIS tại Lạng Sơn, Hải Dương, Lào Cai, Hòa Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Ninh Bình, Gia Lai, Bình Thuận,... đạt kết quả tốt; xây dựng CSDL đất đai 2 thành phố Uông Bí, Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh; xây dựng hệ thống phần mềm cập nhật dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ tại Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh; hỗ trợ, hướng dẫn nhiều địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT và xây dựng các dự án ứng dụng CNTT tại Bắc Kạn, Khánh Hòa, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hậu Giang..

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thống nhất về quan điểm phát triển CNTT ngành TN&MT trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, Cục CNTT cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trực thuộc Bộ. Mặt khác,  thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần thống nhất về nhận thức coi ứng dụng CNTT là một yêu cầu bắt buộc trong công tác điều hành, quản lý của ngành TN&MT tạo nền tảng quan trọng để phát triển và đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần đưa sự nghiệp của Bộ ngày càng lớn mạnh.

Nguồn monre.gov.vn