Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị và bản đồ chi tiết
19/05/2014

Ngày 21/4, tại thành phố Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực công nghệ thông tin trong quản lý đô thị và bản đồ chi tiết với Công ty hệ thống thông tin FPT (thuộc Tập đoàn FPT), Tập đoàn Hitachi và Tập đoàn Zenrin của Nhật Bản.

 

Theo đó, 3 tập đoàn sẽ phối hợp với tỉnh nghiên cứu tính khả thi trong triển khai ứng dụng quản lý đô thị và bản đồ chi tiết trên địa bàn tỉnh, để có thể cung cấp các dịch vụ ứng dụng trong quản lý một cách hiệu quả, sâu rộng nhất từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân. Trong đó, Tập đoàn Hitachi và Tập đoàn Zenrin sẽ chuyển giao toàn bộ phần mềm cho tỉnh Kiên Giang, đồng thời tư vấn và hỗ trợ việc triển khai các dự án công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để giúp tỉnh đạt được chiến lược đã đề ra trong 5 năm tới.

   

Tỉnh Kiên Giang phối hợp bố trí nguồn nhân lực, công nghệ tiếp nhận và sử dụng hiệu quả. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang, hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực bản đồ và quản lý tài nguyên có thể phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cũng như cung cấp các dịch vụ cho nhân dân và doanh nghiệp về tài nguyên được thông suốt, kịp thời, đảm bảo tất cả các loại văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện theo phương thức điện tử chính xác nhất.

   

Với dự án này, Kiên Giang đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh đi đầu ứng dụng thành công mô hình quản lý đô thị bằng công nghệ thông tin ở Việt Nam. Trước mắt, giai đoạn 1 dự án sẽ đầu tư xây dựng phần mềm hệ thống quản lý tài nguyên, ưu tiên cho thành phố Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc, hướng tới xây dựng 2 địa phương này trở thành đô thị hiện đại và thông minh.

Nguồn monre.gov.vn