Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
11/10/2014

Trong 09 tháng năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 363 trường hợp trong các lĩnh vực quản lý của Sở như đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; trong đó, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường chiếm tỷ lệ cao nhất, trên 63%, với 229 trường hợp. Ngoài ra, hiện nay, Sở đang phối hợp với Tổng cục Môi trường trong việc kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm cần phải xử lý. Tính đến hết ngày 31/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử lý vi phạm hành chính đối với 60 trường hợp, với tổng số tiền phạt là hơn 1,5 tỷ đồng. Những trường hợp còn lại, Thanh tra Sở đang tiếp tục xem xét, xử lý vi phạm theo quy định.

 

So sánh với cùng kỳ năm 2013, số trường hợp bị xử phạt trong 9 tháng năm 2014 cũng như số tiền xử phạt đều giảm (giảm 62 trường hợp, giảm 600 triệu đồng). Nguyên nhân một phần là do Chính phủ đã ban hành các Nghị định xử phạt mới trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, mức xử phạt đối với từng hành vi cụ thể được nâng lên rất cao so với trước đây. Do đó, doanh nghiệp đã nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cẩn thận hơn trong công tác quản lý của doanh nghiệp.

 

 

Kiểm tra việc lưu giữ chất thải tại một cơ sở sản xuất

 

Trong thời gian còn lại của năm 2014, Sở sẽ tiếp tục xem xét, xử lý những trường hợp đã tổ chức thanh tra, kiểm tra trong thời gian trước và có phát hiện vi phạm để xử phạt theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

 

Nguyễn Thái Khôi Vũ