Đồng Nai: Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai
15/10/2014

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 9106/UBND-TCD về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1722/TTg-V.I ngày 11/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã long Khánh và thành phố Biên Hòa kiểm tra, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 602/UBND-TCD về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh; ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 687/BCS-TCD về việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

 

 

Một khu đất đã xảy ra tình trạng tranh chấp ở Đồng Nai

 

Đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn và ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại các Công văn đã ban hành về xử lý tình hình công dân khiếu nại đông người, vượt cấp, gây rối trật tự công cộng tại các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo tinh thần Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch 10433/KH-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh và các địa phương nơi có xảy ra các sự việc tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài, tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, tiến tới dứt điểm vụ việc.

 

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3109 về việc công nhận các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công nhận “Xã nông thôn mới” năm 2014 cho các xã: Xuân Hưng, Xuân Bắc huyện Xuân Lộc; Long An, Long Phước huyện Long Thành. Mỗi xã nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Xã nông thôn mơi”, Bằng khen đột xuất và thưởng công trình trị giá 500 triệu đồng. Nguồn tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. 

 

Nguồn monre.gov.vn