Ngành TN&MT: Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành
16/11/2014

Ngày 14/11 tại Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2014. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tới dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, và các Sở TN&MT.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu khai mạc

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành nhân tố cho sự phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua Bộ TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, kiện toàn nâng cấp hệ thống tổ chức bộ máy làm CNTT, triển khai nhiều dự án, đề án quan trọng, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành và các hoạt động của ngành TN&MT. 


Với mục tiêu thúc đẩy nhanh, toàn diện và chất lượng cao hơn đối với công tác ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên và môi trường. Hội nghị đã trình bày, trao đổi và thảo luận những nội dung trọng tâm gồm: Báo cáo đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên và môi trường (2013- 2014) và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2015; lấy ý kiến dự thảo một số Thông tư, Thông tư liên tịch chuẩn bị ban hành; tập huấn thực hiện Thông tư số 26/2014 của Bộ TN&MT ban hành Quy trình và Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT; công tác kiểm tra nghiệm thu đối với các dự án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TN&MT và kinh nghiệm, mô hình triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước cũng như tác nghiệp tại một số Sở Tài nguyên và Môi trường…

 

 

    Toàn cảnh hội nghị

 

Theo Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính, nổi bật trong giai đoạn vừa qua, tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, tỷ lệ máy tính được kết nối Internet đạt trên 95%; tỷ lệ cán bộ của các đơn vị quản lý Nhà nước sử dụng thư điện tử của Bộ trong công việc đạt trên 60%; đã có 25 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã đươc đưa vào sử dụng, 10 cơ sở dữ liệu đang trong quá trình xây dựng, 2 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang trong quá trình xây dựng… Tại các Sở TN&MT, 100% số Sở đã có mạng cục bộ hầu hết đã kết nối Internet bằng ADSL hoặc Laesed Line, Wireless; mạng cục bộ và các thiết bị mạng cơ bản đã được đầu tư 62/63 Sở TN&MT qua đề án tổng thể Đầu tư thiết bị…


Kết quả đánh giá của Bộ TT&TT về mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2013, Bộ TN&MT được xếp thứ 8, như vậy đã có sự tiến bộ lớn so với năm 2012 Bộ TN&MT xếp thứ 15. Những thành tích đó đã góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý của từng đơn vị và của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, từng bước thực hiện chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành TN&MT.


Bước sang năm 2015, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về quản lý ứng dụng và phát triển CNTT; hoàn thành về xây dựng, tích hợp, chia sẻ CSDL ngành TN&MT, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng CSDL cấp tỉnh; 80% văn bản trao đổi của Bộ TN&MT đối với các cơ quan, đơn vị khác là văn bản điện tử, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Đồng thời, các dịch vụ công về TN&MT của các lĩnh vực quản lý của Bộ và các Sở sẽ được triển khai nâng cấp, phấn đấu đưa số lượng các dịch vụ công của ngành đạt 50% ở mức độ 3, còn lại ở mức độ 2…

 

Nguồn monre.gov.vn