Cục Công nghệ thông tin kỷ niệm 20 năm thành lập
16/11/2014

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Tới chúc mừng có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, và các Sở TN&MT.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao Cờ thi đua của Chính phủ

cho lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, 20 năm là cả một chặng đường dài mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Kể từ năm 1994 hình thành Trung tâm Thông tin - Lưu trữ tư liệu Địa chính trực thuộc Tổng cục Địa chính, năm 2003 chuyển thành Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và đến năm 2008 nâng cấp, thành lập Cục Công nghệ thông tin, thời kỳ nào tổ chức của Cục cũng được kiện toàn và phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ chung của ngành, góp phần quan trọng vào đổi mới hoạt động và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường, Bộ đánh giá cao các kết quả, thành tích của Cục đã đạt được.

 

Có thể nói 20 năm qua là cả quá trình phát triển với tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và nhân lực của Cục liên tục được kiện toàn, nâng cấp và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng đội ngũ và quy mô, phạm vi hoạt động.

 

Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Cục Công nghệ thông tin đã đạt được nhiều kết quả, thành tích trong hoạt quản lý nhà nước cũng như các hoạt động sự nghiệp, cụ thể như: Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin, lưu trữ và thông tin tư liệu để tổ chức, hướng dẫn thực hiện trong ngành tài nguyên và môi trường; triển khai đạt nhiều kết quả về thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004; xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ dài hạn 5 năm và hàng năm đạt hiệu quả; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ cũng như ngành ngày càng đồng bộ, hiện đại.

 

Cục đã triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và các đơn vị như: áp dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử, vận hành trang, cổng thông tin điện tử, sử dụng văn bản điện tử và trao đổi thông tin trên môi trường mạng; triển khai thành công nhiều dự án quan trọng để thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT toàn ngành phát triển như: Dự án xây dựng cơ sở tích hợp tài nguyên và môi trường, dự án xây dựng hệ thống thông tin đát đai và môi trường (ELIS), Dự án xây dựng thư viện điện tử ngành tài nguyên và môi trường, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường; dự án xây dựng mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường, dự án xây dựng phần mềm dùng chung ngành tài nguyên và môi trường…

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao Huân chương Lao động hạng nhì cho lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin 

 

Bên cạnh đó Cục còn đầu tư, hỗ trợ cho các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trong ngành về trang thiết bị công nghệ thông tin; cung cấp và chuyển giao các phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường, mở nhiều lớp đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực thực hiện của các đơn vị, phục vụ kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị; kiện toàn, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tổ chức chuyên trách CNTT của ngành ngày càng vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt lộ trình thực hiện chính phủ điện tử trong ngành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường.

 

Với thành tích đạt được, tập thể, cá nhân thuộc Cục Công nghệ thông tin đã nhận được nhiều hình thức, danh hiệu khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành trong thời gian qua. Trong Lễ kỷ niệm này Tập thể Cục Công nghệ thông tin vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, một số tập thể, cá nhân thuộc Cục được nhận các hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là sự đánh giá, động viên, khích lệ đối với các tập thể, cá nhân thuộc Cục Công nghệ thông tin.

 

Nguồn monre.gov.vn