XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM
23/12/2014

Từ đầu năm 2014 đến nay tình hình hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện diễn ra hết sức phức tạp, các đối tượng hoạt động khoáng sản trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lập nhiều chốt canh chừng cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường, khi cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường xuất phát kiểm tra những người này điện thoại báo cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ngưng hoạt động và rời khỏi hiện trường khai thác; hành vi vi phạm thường xảy ra vào thứ 7, chủ nhật và ban đêm.

 

Hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện chủ yếu là khai thác đá cục, đất bùn và đất san lấp. Các hoạt động khoáng sản trái phép tập trung chủ yếu tại các xã như: xã Sông Trầu, Sông Thao, Bắc Sơn , Bình Minh và Hố Nai 3. Trong đó hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đất bùn tập trung tại xã Sông Trầu, khai thác đá cục trái phép chủ yếu tập trung ở các xã Sông Trầu, Sông Thao; đất san lấp tập trung tại xã Hố Nai 3, Bình Minh, Bắc Sơn.

 

Mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác  kiểm tra xử lý các đối tượng hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Trảng Bom nhưng UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan có chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Từ đầu năm 2014 đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Công an huyện và UBND các xã, thị trấn xử lý 15 cá nhân, tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; xử phạt 202.000.000 đồng, đồng thời thực hiện truy thu nguồn lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. qua đó tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện đã được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

 

T.B