TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN: ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010
23/12/2014

Ngày 28/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bắt đầu có hiệu lực ngày 20/01/2014. Đây là văn bản quy định chi tiết Khoản 3 Điều 77 Luật Khoáng sản 2010 về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Để triển khai Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, ngay từ đầu năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch thực hiện. Từ tháng 3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai phối hợp cùng Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh khảo sát giá bán tại một số mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thống nhất mức giá tính thuế tài nguyên phù hợp với tình hình thực tế (điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh) trình UBND tỉnh ban trong tháng 7/2014 để làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Song song với việc rà soát, điều chỉnh bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài trên địa bàn tỉnh, ngày 03/4/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản (Tổng Cục Địa chất và khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền và phổ biến triển khai Nghị định số 203/2013/NĐ-CP đến các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị đã có nhiều doanh nghiệp nêu lên những băn khoăn, thắc mắc về vấn đề này. Đại đa số đồng tình với việc triển khai Nghị định 203/2013/NĐ-CP nhưng không đồng tình về thời điểm tính thu tiền và nhiều vấn đề khác trong cách tính. Bên cạnh đó một số doanh nghiệp băn khoăn với tình hình hiện nay, việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP chưa được ban hành; thêm vào đó, do ảnh hưởng nền kinh tế khó khăn, suy thoái, các mỏ khoáng sản đang rất bí bách trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, vì vậy khi triển khai thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sẽ đối mặt với khó khăn, làm sao để có đủ tiền đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

KS