SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI: RA MẮT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
23/12/2014

Ngày 01/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Ban Quản lý dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường được thành lập với nhiệm vụ chính là thực hiện các dự án; điều phối chặt chẽ việc thực hiện dự án giữa các phòng, đơn vị chuyên môn; theo dõi tiến độ dự án và đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc để dự án đạt được kết quả tốt nhất

 

 

Tập thể Ban Quản lý dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường

 

Trong năm 2014, Ban quản lý dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường được Giám đốc Sở giao thực hiện các nhiệm vụ như: Dự án xử lý các bãi rác tạm trên địa bàn 04 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất; Dự án đầu tư 06 trạm quan trắc tự động tại các khu công nghiệp có lượng nước thải phát sinh lớn; Xây dựng các Pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường; Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc, phòng tiếp công dân; Xây dựng trụ sở nhà làm việc của Chi cục bảo vệ môi trường và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

N.T.N