Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải đến thăm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
23/12/2014

Trong chuyên công tác tại tỉnh Đồng Nai, sáng 14/3, Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

 

 

Sau khi nghe báo cáo về kết quả xây dựng cơ sơ dữ liệu về tài nguyên và môi trường, nhất là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, việc triển khai hệ thống quan trắc môi trường tự động, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao những nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trong công tác xây dựng, hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước. 

 

 

N.T.N