Xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015
23/12/2014

Ngày 29/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014). Trong đó, nội dung quy định về giá đất có nhiều điểm khác biệt so với Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là thời hiệu áp dụng và phạm vi áp dụng của bảng giá đất. Theo đó, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần, phạm vi áp dụng của bảng giá đất chủ yếu là để tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai (Điều 114).

 

Ngày 25/3/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1001/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2015. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo khi tiến hành điều tra giá đất thị trường phải tăng dày số lượng điểm điều tra, phiếu điều tra đặc biệt là đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp để nhằm đảm bảo chất lượng của bảng giá đất được áp dụng trong thời gian 5 năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

 

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Dự án “Điều tra, xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015” trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

 

Bên cạnh mục tiêu xây dựng Bảng giá đất đảm bảo chất lượng để áp dụng ổn định trong thời gian 05 năm theo quy định của Pháp luật đất đai, nội dung Dự án Điều tra, xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015 còn yêu cầu xây dựng bản đồ giá đất, trong đó thể hiện thông tin các chung về địa danh, địa giới hành chính, sông suối; các thông tin cụ thể gồm: tên đường, tên đoạn đường, giá đất thị trường theo kết quả điều tra, giá đất do UBND tỉnh quy định (thể hiện trên nền bản đồ địa chính). Bản đồ giá đất sau khi thành lập sẽ vừa là công cụ hữu hiệu để áp dụng các quy định về giá đất, đảm bảo độ chính xác và không bị nhầm lẫn trong quá trình áp dụng.

 

Đến nay, việc điều tra giá đất thị trường đã hoàn thành, với tổng số lượng phiếu điều tra là 11.300 phiếu. Ngoài việc điều tra giá đất thị trường theo mẫu phiếu, còn điều tra, rà soát về hiện trạng giao thông trong toàn tỉnh, nhằm xác định rõ vị trí, tên, chiều rộng, kết cấu mặt đường và các điều kiện thuận lợi khác trên mỗi tuyến đường để có cơ sở đề xuất, xây dựng bảng giá đất và làm cơ sở xây dựng bản đồ giá đất.

 

Theo kế hoạch thực hiện của Dự án, dự kiến sẽ hoàn thành dự thảo bảng giá đất trước ngày 15/8/2014 để công bố trên Website của UBND tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý; bên cạnh đó, sẽ làm việc với các tỉnh có khu vực đất giáp ranh với Đồng Nai gồm: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để thảo luận thống nhất đề xuất giá đất tại các khu vực đất giáp ranh theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất.

 

Mặc dù, bảng giá các loại đất vẫn đang trong quá trình thực hiện, nhưng với yêu cầu của Dự án và kết quả đã thực hiện, có thể khẳng định rằng việc điều tra, xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015 đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, sản phẩm của dự án sẽ đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý của địa phương; đặc biệt, bản đồ giá đất không những hỗ trợ tốt trong việc áp dụng các quy định về giá đất, mà còn là nền tảng cho việc theo dõi, cập nhật thông tin về giá đất qua các năm, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác định giá đất cụ thể trong địa bàn toàn tỉnh.

 

TTKTĐC-NĐ