Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin
12/03/2015

Sáng 11/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) để nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch năm 2015. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo, để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong năm 2015, Cục cần tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về ứng dụng CNTT; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm có tính chất bản lề, làm cơ sở cho việc phát triển ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành của Bộ. Thứ trưởng cũng đề nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục CNTT để cùng tháo gỡ khó khăn đi đến thống nhất trong việc triển khai ứng dụng CNTT, qua đó góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo

 

Theo báo cáo của Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính, năm 2015, Cục tập trung hoàn thành nội dung và tiến hành các thủ tục trình bộ ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng hệ thống CSDL không gian khung phục vụ phát triển KT-XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013 của Bộ TN&MT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT; Xây dựng quy chế “Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH-CN của Bộ TN&MT”; Thông tư quy định về quản lý, trao đổi văn bản điện tử trong ngành TN&MT.

 

Cùng với đó, Cục thực hiện các chương trình, dự án đầu tư ứng dụng CNTT năm 2015. Trong đó, tập trung vào  các dự án “Xây dựng CSDL quốc gia về TN&MT”; dự án “Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành TN&MT” và dự án “Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà lưu trữ và Trung tâm dữ liệu dự phòng tại TP. Hồ Chí Minh”. Đối với từng dự án, Cục sẽ tập trung rà soát tổng thể tiến độ, khối lượng dự án, lập và trình Bộ phương án điều chỉnh dự án theo tình hình triển khai thực tế phát sinh; kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thiện các hạng mục công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Năm 2015, Cục sẽ tiếp tục thực thiện 5 dự án chuyển tiếp và hoàn thiện 4 dự án đã trình Bộ phê duyệt là Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ TN&MT; tin học hóa tài liệu lưu trữ tại Cục CNTTY nhằm cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kế hoạch của Bộ; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính của Bộ.

 

Nguồn: monre.gov.vn