Viện Khoa học đo đạc và bản đồ: Chủ động triển khai công tác năm 2015
24/03/2015

Sáng 20/3, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 với Viện Khoa học đo đạc và bản đồ. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc - chủ trì cuộc họp

 

Báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015, ông Lê Anh Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ cho biết, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phục vụ ứng dụng thực tiễn cho công tác đo đạc và bản đồ, năm 2015, Viện đang tích cực triển khai Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, đánh giá các mặt chuẩn mực nước biển (mặt “0” độ sâu, trung bình và cao nhất) theo các phương pháp trắc địa, hải văn và kiến tạo phục vụ xây dựng công trình và quy hoạch đới bờ Việt Nam trong xu thế biến đổi khí hậu”; 05 đề tài và 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ.

 

Về dự án, nhiệm vụ chuyên môn, Viện đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện “Xây dựng mạng lưới trắc địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến thiên nhiên”; “Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng ở đồng bằng sông Cửu Long”.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Năm 2015, Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế tập trung vào nghiên cứu công nghệ phục vụ công tác xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia của Việt Nam; ứng dụng công nghệ viễn thám trong giảm thiểu tai biến thiên nhiên,… Viện cũng đang triển khai thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực GIS, ảnh vệ tinh, Cơ sở dữ liệu, bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị với các nước như Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc.

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo Viện Khoa học đo đạc và bản đồ tiếp tục rà soát, kiện toàn quy hoạch cán bộ của Viện; xây dựng Quy chế hoạt động; tăng cường cải cách hành chính, chế độ báo cáo; thúc đẩy hơn nữa công tác đào tạo của Viện. Đối với các kiến nghị của Viện liên quan đến việc triển khai các đề án, dự án năm 2015, 2016, Viện chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan xem xét, báo cáo Bộ giải quyết.

 

Nguồn: monre.gov.vn