Bộ TN&MT - Tập đoàn VNPT: Ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2015-2020
21/04/2015

Ngày 20/4, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2015-2020. Tham dự Lễ ký kết, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc; về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Trần Mạnh Hùng cùng đại diện các đơn vị có liên quan.

 

Lễ ký kết thỏa thuận Hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2015-2020 giữa Bộ TN&MT và Tập đoàn VNPT

 

Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhằm thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát triển chính phủ điện tử; thúc đẩy công tác đảm bảo an toàn, an ninh bảo mật thông tin số trên môi trường mạng; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và ngành tài nguyên và Môi trường. Các nội dung hợp tác chi tiết sẽ được hai bên thống nhất triển khai cụ thể trong từng giai đoạn theo cơ chế phối hợp và hỗ trợ theo kế hoạch triển khai chương trình hợp tác đã ký giữa hai bên.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định và nhấn mạnh về vai trò của CNTT và truyền thông trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng. Bộ TN&MT là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, các lĩnh vực đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Các lĩnh vực quản lý của ngành như đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; đặc biệt công tác điều tra cơ bản, quan trắc và dự báo đối với các lĩnh vực đều gắn liền với nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Bộ trưởng cũng cho biết, ngay trong giai đoạn đầu mới thành lập, Bộ TN&MT đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Bộ đã thành lập Cục Công nghệ thông tin từ năm 2008, đã xây dựng một Trung tâm tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường. Sở TN&MT các tỉnh đều có đơn vị chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Trong thời gian vừa qua, Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, coi đây là một trong những giải pháp căn bản để thực hiện cải cách hành chính, đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, coi đây là một giải pháp căn bản để thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi lễ

 

Đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong toàn ngành đã đạt được một số kết quả tích cực. Bộ đã xây dựng và đưa vào hoạt động khá hiệu quả nhiều phần mềm, như: Cổng thông tin điện tử của Bộ, Hệ thống giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp (giữa Bộ với các Sở TN&MT), Hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối các điểm cầu tại trụ sở Bộ với các đơn vị trực thuộc, Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc,... Bộ đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính công của Bộ đạt mức độ 2, một số thủ tục đã đạt mức độ 3 theo chỉ đạo của Chính phủ. Các thủ tục hành chính của ngành đều được công khai kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đáp ứng nhu cầu tra cứu của nhân dân và doanh nghiệp.

 

Chủ tịch Tập đoàn Trần Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

 

Việc ký kết hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hôm nay cũng là việc thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, nhằm tiết kiệm ngân sách, tạo thị trường, phát triển ngành công nghệ thông tin đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng lưới.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ TN&MT với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2015-2020, trong thời gian tới Bộ TN&MT sẽ được tiếp nhận chuyển giao các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến, hiện đại để phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý nhà nước của ngành, qua đó phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.

 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông phục vụ công tác quản lý của ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng cũng khẳng định về uy tín và kinh nghiệm của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực CNTT, về khả năng cung cấp các dịch vụ, giải pháp CNTT đáp ứng nhu cầu của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần đẩy nhanh và triển khai hiệu quả hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

 

Về phía Tập đoàn VNPT, Chủ tịch Tập đoàn Trần Mạnh Hùng cam kết sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trọng tâm theo nội dung hợp tác đã ký giữa hai bên; chỉ đạo Viễn thông các tỉnh và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai có hiệu quả thỏa thuận này. Ngoài việc đảm bảo tăng cường chất lượng các dịch vụ hiện đang cung cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn VNPT cũng sẽ cam kết hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ CNTT viễn thông nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Tại buổi lễ, Bộ TN&MT và Tập đoàn VNPT đã trao tặng cho nhau hai bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng tốt đẹp

 

 

 

 

Nguồn: monre.gov.vn