Thông báo: Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức TTCNTT năm 2015
16/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 525/KH-TTCNTT ngày 27/12/2014 về việc tuyển dụng viên chức năm 2015; Quyết định số 553/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Sau khi lập thủ tục đăng báo tuyển dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tiếp nhận được 03 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Qua xem xét hồ sơ có 03 hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển đối với vị trí như đã đăng báo tuyển dụng.

 

Nay, Trung tâm thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng có mặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin để lập thủ tục xét tuyển theo quy định.

 

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2015 (thứ Hai).

 

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Công nghệ thông tin (trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai)

 

Địa chỉ: Số 520 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Danh sách đủ điều kiện xét tuyển tại đây.

 

Trung tâm Công nghệ thông tin