Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2015
11/12/2015

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mô hình “tuyên dương dưới cờ” và “nụ cười công sở”. Tại Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 30/6/2015 của Đảng ủy Sở - Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lần thứ 03 - tháng 6/2015, Đảng ủy Sở đã xem xét, Quyết định tuyên dương dưới cờ trong tháng 7 năm 2015 với 02 tấm gương điển hình có thành tích nổi bật về về công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

 

 

Hình ảnh tuyên dương tại lễ chào cờ sáng ngày 13/7/2015

 

- Đồng chí Nguyễn Thị Mai Liên, đảng viên chi bộ 5, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường: Với vai trò Phó Giám đốc, đồng chí được giao nhiều lĩnh vực như: hoạt động dịch vụ tư vấn, quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, hiệu chuẩn thiết bị, công tác hành chính quản trị, công nghệ thông tin, quản lý dự án; đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, trong công tác tổ chức, điều hành thực hiện nhiệm vụ; phát huy đoàn kết, vận động quần chúng tham gia tốt các phong trào; những việc làm của đồng chí mang lại doanh thu và hiệu cao cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường. Đồng chí luôn gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương cho mọi người noi theo.

 

- Đồng chí Trần Thủy Ngân: Quần chúng, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, chi bộ 11: Làm việc tại bộ phận hành với nhiệm vụ phụ trách công tác quản trị hành chính và xây dựng kế hoạch của đơn vị; quần chúng Trần Thủy Ngân luôn nỗ lực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi, sâu sát và chu đáo trong công việc; qua đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần không nhỏ trong việc trình duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.

 

 

Hà Thị Nhẫn