Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam
11/12/2015

Sáng ngày 01/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trọng thể buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của ngành Quản lý đất đai Việt Nam và ngành Quản lý đất đai Đồng Nai.

 

Tham dự buổi họp mặt kỷ niệm có đồng chí Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục Quản lý đất đai, phòng quy hoạch; đặc biệt có sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị công tác trong ngành quản lý đất đai nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, cùng với 21 đồng chí được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”.

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở ôn lại kỷ niệm tại buổi họp mặt

 

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở đã phát biểu ôn lại chặng đường lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành quản lý đất đai Việt Nam qua các thời kỳ: thời kỳ từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, thời kỳ thành lập Tổng cục Quản lý ruộng đất vào năm 1979, thành lập Tổng cục Địa chính vào năm 1994 và thành lập ngành Tài nguyên và Môi trường từ năm 2002 đến nay; đồng thời, tóm tắt những thành tựu và đóng góp của ngành quản lý đất đai đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Có thể nói, hoạt động của ngành quản lý đất đai đã góp phần rất quan trọng trong việc ổn định chính trị, xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành kinh tế để phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng được ôn lại những nét chính về quá trình hình thành và phát triển của ngành quản lý đất đai tỉnh Đồng Nai, với tiền thân là phòng Quản lý ruộng đất thuộc Ty Nông nghiệp (thành lập năm 1976), sau đó là Ban Quản lý Ruộng đất (thành lập năm 1981), Sở Địa chính (giai đoạn 1993 - 2003) và nay là Sở Tài nguyên và Môi trường (từ 2003 đến nay). Từ khi thành lập đến nay, ngành quản lý đất đai của tỉnh đã từng bước trưởng thành, có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về đất đai và triển khai áp dụng phù hợp với tình hình của địa phương.

 

Thông qua buổi họp mặt, các đại biểu tham dự hiểu rõ và thêm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành quản lý đất đai Việt Nam nói chung và ngành quản lý đất đai tỉnh Đồng Nai nói riêng, đặc biệt đối với thế hệ công chức, viên chức trẻ tuổi đang công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai. Qua đó, sẽ hun đúc tình yêu nghề, say mê công việc, cùng đoàn kết, phấn đấu thi đua công tác đạt được những kết quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai.

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở đã nhấn mạnh: Đất đai là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhà nước, các tổ chức và người dân. Do đó, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới vẫn hết sức nặng nề, đòi hỏi cần định hướng và đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, ra sức lao động, thi đua để thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra. Để thực hiện được điều đó, đồng chí Giám đốc Sở đã đề nghị:

 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp về sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai.

 

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.

 

- Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lồng ghép các yếu tố bảo vệ môi trường vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 

- Tăng cường năng lực tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất. Tiếp tục kiện toàn bộ máy chuyên môn hóa; đẩy mạnh phân cấp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các quy định; công bố, công khai các thủ tục hành chính về đất đai song song với tăng cường thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý đất đai.

 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm lần này nhằm tuyên truyền, giáo dục trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về truyền thống và những thành tựu vẻ vang của Ngành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai tiếp bước cha, anh cùng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng ngành lên một tầm cao mới; đồng thời, khơi dậy niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào, tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành quản lý đất đai nói riêng và ngành tài nguyên và môi trường nói chung ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

  

Ông Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở trao hoa và kỷ niệm chương cho 21 đồng chí đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên

 

Nhân dịp này, để ghi nhận những công lao của các cá nhân công tác lâu năm và có nhiều đóng góp trong ngành quản lý đất đai, đồng thời thể hiện sự quan tâm, cổ vũ, khích lệ tinh thần đến toàn bộ công chức, viên chức của Ngành  tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho 21 đồng chí vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên.

 

Thanh Nga