Nâng cao chất lượng công tác nữ công
04/12/2015

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nữ công trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động xã hội của Sở, ngành; năm 2003, từ một Ban Nữ công mới thành lập gồm 103 chị, sinh hoạt trong 6 tổ nữ công trực thuộc, tới nay, Ban Nữ công đã có sự tham gia của 295 chị, hoạt động trong 10 tổ nữ công. Với phương châm vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đưa vai trò của các hoạt động nữ công lên một tầm cao mới, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những năm vừa qua, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công Sở Tài nguyên và môi trường luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Sở và của Ngành.

 

Luôn đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động nữ công qua từng giai đoạn là tiêu chí hoạt động Ban Nữ công. Không dừng lại ở việc tích cực tham gia các chương trình sinh hoạt, học tập chính trị, các buổi học nghị quyết, các buổi học tập, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các buổi tọa đàm về bình đẳng giới, về tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2015; các chị em thuộc Ban Nữ công còn thể hiện tinh thần gắn bó, tương trợ, cùng nhau khắc phục khó khăn bằng việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực trong cuộc sống gia đình, cũng như công việc tại cơ quan; sắp xếp thời gian, tự học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và yêu cầu phát triển của xã hội,… Một số chị còn là đại diện cho nữ công chức, viên chức và nữ lao động trong đơn vị (sau đây gọi tắt là nữ CCVCLĐ), tham gia vào một số hội đồng như Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội xét nâng lương trước thời hạn, vàBan Vì sự tiến bộ của phụ nữ - là đại diện quan trọng, cùng với Công đoàn cơ sở tham gia việc kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách đối với các nữ CCVCLĐ để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất phương pháp giải quyết đối với những phản ảnh, vướng mắc, kiến nghị của nữ CCVCLĐ trong các hoạt động đoàn thể và cơ quan cũng như của quần chúng đối với chính quyền; giúp các chị yên tâm công tác, đóng góp công sức, trí tuệ cho cơ quan và xã hội.

 

 

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 

Với nhận thức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo” là những phong trào thi đua rất quan trọng, góp phần không nhỏ vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Sở và của Ngành, hàng năm, Ban Nữ công của Sở Tài nguyên và Môi trường đều tham mưu, đề xuất với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh các phong trào thi đua Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ các phong trào thi đua, cán bộ nữ công đã chủ động, tích cực động viên các chị em khắc phục mọi khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập. Qua 5 năm thực hiện phong trào Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2011-2015), toàn thể nữ công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có sự tiến bộ toàn diện, vượt bậc, phát huy tính năng động sáng tạo của để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công việc tại cơ quan và xây dựng gia đình hạnh phúc; luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Sở. Ngoài việc tham gia các phong trào do Ban Nữ công phát động, các chị còn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội tại cơ quan và nơi cư trú như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, đóng góp quỹ Vì người nghèo,..; tự thành lập, đóng góp “Quỹ phụ nữ” để tổ chức thăm hỏi các chị khi gặp ốm đau, khó khăn. Hằng năm, phối hợp với Đoàn cơ sở Sở tổ chức vui chơi, họp mặt, phát quà cho các em thiếu nhi là con em các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu; tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm cho chị em phụ nữ trong cơ quan (ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10...) Bên cạnh công tác xã hội, công tác chuyên môn, bản thân nữ CCVCLĐ của Sở luôn thể hiện tốt vai trò hạt nhân trong gia đình; phấn đấu là người con hiếu thảo, người vợ hiền và người mẹ đảm đang; cùng chồng bình đẳng và có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, tạo môi trường lành mạnh ấm cúng để con cái trưởng thành và phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần.

 

Ngoài ra, chú trọng đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng của Ban Nữ công; hàng năm, Ban Nữ công phối hợp với Công đoàn cơ sở đã và đang khắc phục những khó khăn, chăm lo cho cuộc sống của các chị em, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho các nữ CCVCLĐ; đôn đốc việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho chị em, đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, vận dụng những chính sách ưu đãi dành cho lao động nữ; tìm hiểu, lắng nghe, nắm vững tâm tư nguyện vọng của chị em để có những biện pháp giải quyết kịp thời.

 

Song song với những thành công mà Ban Nữ công đạt được, hiện nay, công tác nữ công còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí hoạt động còn eo hẹp, cán bộ làm công tác nữ công thường kiêm nhiệm, đảm đương công tác chính quyền nên thời gian dành cho hoạt động nữ công còn hạn chế dẫn đến tình trạng nhiều nữ CCVCLĐ chưa thật sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao...

 

 

Tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 

Để nâng cao chất lượng công tác nữ công, Ban Nữ công cần tập trung vào một số hoạt động chủ yếu như sau:

 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến nữ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở các nội dung về: Bộ Luật lao động (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Chiến lược dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiên lược quốc gia về bình đẳng giới; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình...

 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hằng năm có tổ chức sơ kết rút ra bài học kinh nghiệm cho năm sau.

 

- Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban nữ công, Ban VSTBCPN; vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

 

- Đổi mới nội dung hình thức hoạt động nữ công phù hợp với từng đơn vị, nhằm tập hợp, thu hút đông đảo nữ CCCVLĐ tham gia; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để có biện pháp giải quyết kịp thời.

 

- Tiếp tục vận động nữ CCCVLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia đóng góp xây dựng các quỹ; giúp nhau làm kinh tế gia đình bằng hình thức hỗ trợ vốn không lãi; đóng góp quỹ phụ nữ để thăm hỏi các chị khi gặp hữu sự; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc con em CCVCLĐ.

 

Vũ Thị Thanh Huyền