Hội nghị viên chức năm 2016 Trung tâm Công nghệ thông tin
14/01/2016

Ngày 12/01/2016, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 20145 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

Đến dự hội nghị có ông Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm công nghệ thông tin.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong năm 2015, Trung tâm công nghệ thông tin đã hoàn thành 100% khối lượng nhiệm vụ được Sở giao; Về chỉ tiêu doanh thu đạt 102,4%, vượt 2,4% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân của viên chức vượt 800 ngàn đồng/người/tháng so với Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2015 đã đề ra.

 

Trung tâm Công nghệ thông tin đã chú trọng tham mưu cho Sở đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; Trung tâm đã xây dựng và phát triển một số phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của các bộ phận chuyên môn.

 

Nhiệm vụ nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ nhân dân trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2015 được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra tạo điều kiện để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Từng bước góp phần nâng cao chất lượng của công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được bảo trì, dữ liệu được sao lưu thường xuyên, bảo đảm tính an toàn và sẵn sàng cao, đáp ứng tốt công tác chuyên môn của các phòng, đơn vị. Hệ thống tiếp nhận, xử l‎ý dữ liệu quan trắc hoạt động ngày càng ổn định, tiếp nhận số lượng dữ liệu từ các trạm do nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư ngày càng tăng.

 

 

Ông Lê Viết Hưng – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

 

Bên cạnh đó Trung tâm đã nâng cao hoạt động dịch vụ về cung cấp, khai thác thông tin; cung ứng dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân ngoài Sở.

 

Tuy nhiên, Trung tâm cũng còn một số tồn tại: Chưa đẩy mạnh hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Các yêu cầu của người dùng đối với phần mềm thường xuyên thay đổi, do đó dễ phá kiến trúc thiết kế ban đầu, gây khó khăn trong việc hoàn thiện phần mềm; Các khóa đào tạo ngắn được triển khai trong năm 2015 chưa đủ so với sự phát triển công nghệ hiện nay; Và còn chậm tiến độ trong nhiệm vụ đăng ký đất đai.

 

'

 

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong năm 2015

 

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Trung tâm tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ chính trị được Giám đốc Sở giao. Bảo đảm chất lượng công việc theo đúng thiết kế kỹ thuật, đúng hoặc sớm hơn thời gian kế hoạch, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016; đảm bảo việc thu chi đúng quy định. Mở rộng hơn nữa trong hoạt động cung ứng dịch vụ cho các tổ chức ngoài Sở, phấn đấu doanh thu từ hoạt động dịch vụ vượt 30% so với năm 2015,. Tập trung tham mưu đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt chú trọng các hoạt động về công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính trong toàn Sở; Triển khai đăng ký trực tuyến mức độ 3 cho 10 quy trình, nâng tổng số lên 30 quy trình, trong đó thí điểm đăng ký trực tuyến mức độ 4 cho 2 quy trình.

 

Ngô Tuấn Anh