Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 – 2020
10/03/2016
Chiều ngày 08/3, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ TN&MT và Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và Tập đoàn VNPT.

 

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

 

Nhằm đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường, ngày 20/4/2015, Bộ TN&MT và Tập đoàn VNPT đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2015 - 2020 với những mục tiêu cụ thể như: thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai các ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, năng suất lao động và phát triển chính phủ điện tử, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính của ngành tài nguyên và môi trường; thúc đẩy công tác đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin số trên môi trường mạng của ngành tài nguyên và môi trường; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

Trong thời gian qua, hai bên đã chủ động tiến hành triển khai các hoạt động phối hợp và đã đạt được một số kết quả nhất định, trong đó đã tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin của Bộ TN&MT để phục vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể công nghệ thông tin của Bộ; cung cấp đường truyền và máy chủ ảo cho website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương; thực hiện nâng cấp đường truyền Internet trong nước và quốc tế phục vụ dự báo khí tượng thủy văn; triển khai cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai qua tin nhắn với 9 tỉnh thuộc dự án VLAP giai đoạn 1;...

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi và đề xuất nhiều định hướng, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

 

 

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, trong thời gian tới, trên cơ sở đề xuất của Bộ TN&MT, Tập đoàn VNPT sẽ tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu cho các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời, đảm bảo tốc độ đường truyền phục vụ các công tác dự báo, quan trắc, truyền tin và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành, quản lý của Bộ TN&MT.

 

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực và kết quả phối hợp của hai bên trong thời gian qua; bước đầu đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Thứ trưởng khẳng định, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước hướng đến xây dựng chính phủ điện tử là một chủ trương đúng đắn, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Chính phủ.

 

“Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp thực hiện các công việc trọng tâm như xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ từ trung ương tới địa phương của từng lĩnh vực nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ, góp phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước; quan tâm nâng cao chất lượng và tốc độ truyền số liệu từ các hệ thống quan trắc nhằm phục vụ cảnh báo, dự báo, đảm bảo đời sống cho nhân dân; nhanh chóng xây dựng và kết nối với chính phủ điện tử nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của Chính phủ và các cơ quan chính quyền các cấp; cung cấp cho người dân và doanh nghiệp các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện một chính phủ hiện đại, hiệu quả và minh bạch;…” - Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Nguồn: Monre.gov.vn