Đà Nẵng: Chống chịu với biến đổi khí hậu thế nào?
19/04/2016
Được chọn tham gia chương trình 100 thành phố (100 RC) có khả năng chống chịu, Đà Nẵng đang xây dựng chiến lược nhằm chủ động hơn với biến đổi khí hậu.

 

Đà Nẵng cần chú trọng đến đảm bảo nhà ở an toàn cho người dân trước thiên tai

 

*Thành phố bình an, năng động và linh hoạt

 

Với 100 triệu USD mà Quỹ Rockefeller tài trợ, Đà Nẵng đang có cơ hội để chuyển mình trở thành một thành phố có khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hiện thực hóa điều đó, từ năm 2014, Đà Nẵng đã triển khai các chương trình nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các hộ dân, cộng đồng sống trong vùng bị bão lũ; tăng cường cơ hội nghề nghiệp cho các hộ dân đặc biệt các hộ ở vùng ven đô, vùng nông thôn trong quá trình đô thị hóa và các hộ nhập cư; xây dựng cơ chế đảm bảo việc cung cấp cơ sở hạ tầng xanh; tích hợp truyền thông đại chúng và cơ sở dữ liệu trực tuyến để chuẩn bị tốt hơn cho những trường hợp khẩn cấp và giảm thiểu thiệt hại của người dân và doanh nghiệp.

 

Để làm được điều đó, trong khuôn khổ dự án 100 thành phố có khả năng chống chịu, Đà Nẵng đang xây dựng Chiến lược chống chịu. Chiến lược này hướng đến một thành phố bình an; năng động và công bằng; hiện đại, linh hoạt và sẵn sàng ứng phó.

 

Thông tin từ Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng cho biết, Chiến lược chống chịu sẽ không thay thế hoặc trùng lặp với bất kỳ chiến lược phát triển hiện có của thành phố, tuy nhiên chiến lược này vẫn phải đồng bộ với đường lối phát triển kinh tế xã hội hiện nay dựa trên định hướng chung phát triển Đà Nẵng trở thành một thành phố bền vững kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kết hợp với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; việc phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, giữ gìn trật tự xã hội, và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

 

*4 trọng tâm cần giải quyết

 

Theo các chuyên gia, trong quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược chống chịu cho Đà Nẵng, 4 vấn đề trọng tâm được đưa ra mà Đà Nẵng cần có các hành động cụ thể, quyết liệt để đảm bảo mục tiêu.

 

Thứ nhất, thiết thực và quan trọng là bảo đảm người dân có một ngôi nhà an toàn trước bão lũ.

 

Như vậy, Đà Nẵng cần sớm có các tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhà chống bão, lũ phù hợp cho các hộ gia đình sinh sống trong vùng thường xuyên có thiên tai.

 

Quan trọng hơn là cần hỗ trợ pháp lý cũng như tài chính để người dân có đủ điều kiện để xây dựng ngôi nhà kiên cố, an toàn. Vấn đề bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm nhà ở tuy mới nhưng cần tính đề trong điều kiện thiên tai ngày càng khắc nghiệt và khó lường. Để đảm bảo hiệu quả lâu dài, cần nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu của nhà ở với thiên tai.

 

Lĩnh vực trọng tâm thứ hai là nguồn nhân lực. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Các chuyên gia cho rằng, Đà Nẵng cần có giải pháp cân đối cung cầu lao động, đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn cung cho phù hợp với nhu cầu thực tế; Khuyến khích lao động nhập cư có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao; Cung cấp các dịch vụ thiết yếu, các hỗ trợ để thu hút và giữ chân lao động có kỹ năng…

 

Lồng ghép hạ tầng xanh vào quản lý thoát nước là trọng tâm thứ ba.

 

Theo đó, cần nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất khu vực phía Nam theo hướng tăng không gian chứa nước, bổ sung giải pháp công trình; mở rộng hành lang thoát lũ khu vực phía Nam (kết hợp các giải pháp công trình cứng và mềm). Ngoài ra cần xây dựng các tiêu chí phát triển hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng, nhà ởphù hợp với yêu cầu "sống chung với lũ”; Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công trình xanh, hạ tầng xanh quản lý ngập lụt.

 

Thông tin, truyền tin – đây là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai. Cần thiết lập được một hệ thống cung cáp thông tin cũng như xử lý thông tin hiệu quả, nhanh chóng, đúng đối tượng với các chỉ dẫn cực kỳ đơn giản, dễ hiểu.

 

Trên cơ sở 4 trọng tâm này, Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng đang tham vấn đề hoàn thiện dự thảo Chiến lược vào cuối tháng 5/2016.

 

Nguồn: Monre.gov.vn