Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng Quý I năm 2016
04/05/2016
Tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.Tại Hội nghị BCH Đảng bộ Sở lần thứ 12 đã xem xét đề nghị của các Chi bộ và Quyết định tuyên dương dưới cờ 03 tấm gương điển hình, có thành tích nổi bật về công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quý I/2016.

 

Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường: Ông Lê Viết Hưng tuyên dương các tấm gương tiêu biểu Quý I/2016

 

Tấm gương thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Thái Khôi Vũ, đảng viên Chi bộ 9

 

Là Phó Chánh Văn phòng Sở, tham mưu về công tác tổng hợp của Sở, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát và chu đáo trong từng công việc; chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong Sở để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung các Hội nghị của cơ quan; tham mưu, đôn đốc hoàn thành 22 Chương trình công tác chuyên đề về tài nguyên và môi trường năm 2016 của Sở và chương trình công tác của các đơn vị; tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở và theo dõi kết quả, tổng hợp báo cáo kịp thời, đầy đủ.

 

Đ/c luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp tin tưởng, quý mến.

 

Tấm gương thứ hai: Quần chúng Đỗ Đình Nhân, công chức Chi cục Quản lý Đất đai; quần chúng trung kiên Chi bộ 1.

 

Với nhiệm vụ được giao là tiếp nhận, hướng dẫn và tác nghiệp hành chính về lĩnh vực đất đai của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Quần chúng Đỗ Đình Nhân luôn chịu khó nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết hồ sơ đúng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong công việc; trong quý I/2016, ngoài việc giải quyết hồ sơ chuyển qua từ cuối năm 2015, đã tiếp nhận và giải quyết 25/25 hồ sơ đất tôn giao đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 100%.

 

Trong tiếp xúc với tổ chức, cá nhân, luôn niềm nở, tận tình, hướng dẫn chu đáo và có trách nhiệm cao; được mọi người qúy mến.

 

Tấm gương thứ ba: Quần chúng Phan Thị Cẩm Vân: Trưởng phòng Dịch vụ - Tư vấn Trung tâm Truyền thông và Tư vấn môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường; quần chúng trung kiên Chi bộ 8.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ, quần chúng Phan Thị Cẩm Vân luôn chủ động, phát huy tính sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong công việc, nhất là trong điều hành hoạt động dịch vụ - tư vấn để hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu; luôn tâm huyết, nhiệt tình với công việc, tận tình hỗ trợ đồng nghiệp, quan tâm mọi người. 

 

Là một đoàn viên thanh niên tích cực trong các hoạt động phong trào, có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật, biên đạo nhiều tiết mục văn nghệ đắc sắc phục vụ các hội nghị của cơ quan; tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Nhờ nỗ lực phấn đấu trong công việc và học tập đồng chí được công chức, viên chức và người lao động của Sở giới thiệu là một trong bốn ứng cử viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ (2016-2021) và xứng đáng là gương điển hình để mọi người noi theo.

 
Hà Nhẫn