Phát động cuộc thi "Nước và Cuộc sống"
06/06/2016
Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc thay đổi tích cực về nhận thức và hành động đối với môi trường; tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các giải pháp, mô hình, ý tưởng tiêu biểu thuộc ba lĩnh vực: xâm nhập mặn, hạn hán và ô nhiễm nguồn nước thành hiện thực, áp dụng được trong thực tiễn, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi "Nước và Cuộc sống" năm 2016 trên phạm vi toàn quốc.

 

Cuộc thi “Nước và Cuộc sống” được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm các mô hình, ý tưởng góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay về tài nguyên nước. Trong đó, các ý tưởng xuất sắc, có tính ứng dụng cao trong thực tế sẽ được phát triển và nhân rộng trên toàn quốc. Đặc biệt, cuộc thi hướng tới việc tăng cường sự quan tâm, của giới trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, định hướng thái độ đúng đắn về phát triển bền vững từ đó xây dựng và rèn luyện thái độ ứng xử thân thiện với môi trường.

 

Để cuộc thi được tổ chức thành công, đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững, Tổng cục Môi trường đã ban hành văn bản số 988/TCMT-ĐT&TTMT ngày 11/5/2016 về việc phối hợp phổ biến Cuộc thi "Nước và Cuộc sống" với các nội dung về phổ biến thể lệ cuộc thi và tổ chức thu nhận, gửi tác phẩm tham dự.

 

Chi tiết thể lệ cuộc thi "Nước và Cuộc sống" xem tại đây

 

Tại Đồng Nai, hưởng ứng cuộc thi trên Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2370/STNMT-TNN ngày 02/6/2016 về việc phổ biến cuộc thi "Nước và Cuộc sống". Theo đó, STNMT phối hợp với tỉnh Đoàn và Sở giáo dục đào tạo phổ biến rộng rãi cuộc thi tới đối tượng tham gia và tổ chức thu nhận, gửi các tác phẩm dự thi đến địa điểm nhận tác phẩm theo thể lệ của cuộc thi. Chi tiết văn bản tại đây.

 

STNMT