Thẩm định Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
06/06/2016
Ngày 28/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm địn “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản cập nhật năm 2016”.

 

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng trình bày các thông tin chính của kịch bản

 

Cuộc họp do GS. TS Mai Trọng Nhuận - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Ủy ban quốc gia về BĐKH - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 10 thành viên là các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực BĐKH thuộc Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng tư vấn Ủy ban quốc gia về BĐKH.

 

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, PGS.TS Nguyễn văn Thắng – Viện trưởng Viện KHKTTV&BĐKH đã trình bày những nội dung chính của báo cáo, bao gồm các đánh giá về xu thế và mức độ biến đổi của khí hậu, nước biển dâng trên quy mô toàn cầu và tại Việt Nam; dự tính khả năng và mức độ biến đổi của khí hậu, nước biển dâng trong thế kỷ 21; đánh giá nguy cơ ngập do biến đổi khí hậu cho tỉnh/thành phố ven biển, đồng bằng, các đảo và cụm đảo của Việt Nam chi tiết đến cấp xã.

 

Theo PGS. TS Nguyễn Văn Thắng, Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng phiên bản năm 2016 được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và bổ sung kịch bản công bố năm 2012. Các số liệu thực đo về khí tượng thủy văn và mực nước biển của Việt Nam được cập nhật đến năm 2014.

 

Nhóm soạn thảo đã sử dụng phương pháp mới nhất trong Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 5 của Ban liên chính phủ về BĐKH, các mô hình khí hậu toàn cầu, các mô hình khí hậu khu vực và phương pháp thống kê để tính toán xây dựng Kịch bản. Kịch bản cũng cập nhật các kết quả nghiên cứu trong nhiều năm qua của Viện KHKTTVBĐKH), Hội đồng tư vấn của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu, các Viện nghiên cứu và trường Đại học của Việt Nam.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Nhóm soạn thảo cũng xem xét, tiếp thu các ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về việc khai thác sử dụng phiên bản kịch bản 2012 và cập nhật trong kịch bản năm 2016.

 

Phát biểu tại Cuộc họp, một số thành viên Hội đồng thẩm định đã đưa ra ý kiến về đánh giá tính chưa chắc chắn của kịch bản; việc ứng dụng thông tin kịch bản trong ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, đia phương; các vấn đề xâm nhập mặn, sụt lún đất, những biểu hiện dị thường, triều, sóng… Tuy nhiên, trên cơ sở trao đổi, thảo luận và cho ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất đánh giá cáo chất lượng của của Báo cáo và có thể thông qua.

 

 Kết luận cuộc họp, GS. TS Mai Trọng Nhuận thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao trách nhiệm, công sức của cơ quan chủ trì soạn thảo và kết quả của Báo cáo. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đã được xây dựng một cách công phu, kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học vững chắc, phương pháp tiên tiến, số liệu cập nhật, cung cấp các trị số kịch bản khí hậu và nước biển dâng đáng tin cậy có khả năng phục vụ rộng rãi các lĩnh vực kinh tế quốc dân và quốc phòng, các địa phương trên cả nước.

 

Tuy nhiên, cơ quan chủ trì cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Chính phủ xem xét công bố.

 

Nguồn: Monre.gov.vn