Thông báo: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20/06/2016
Thực hiện văn bản số 4444/UBND-CNN ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2016, với thông điệp “Vì một Hành tinh xanh” được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn làm chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2016 - 2017 của Ngày Đại dương Thế giới là "Healthy oceans, healthy planet" (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh) Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.

 

Nhằm hưởng ứng Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai, phối hợp đưa tin trên báo Đồng Nai; Trình chiếu các nội dung, thông tin và hình ảnh trên pano điện tử, website của Sở.

 

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

 

1. Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các Công ty Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

 

Căn cứ điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp: tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự chủ đề về Biển và hải đảo Việt Nam; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 ở những nơi công cộng.

 

2. Kính đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

 

Căn cứ vào nội dung chương trình liên tịch đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên biển, đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các cơ sở, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

 

3. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai:

 

Phối hợp đưa tin về vai trò, tầm quan trọng của Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm với mục tiêu nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

 

Đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện (trước ngày 30/6/2016) về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Chi tiết văn bản tại đây.

 

 

STNMT