Thông báo: Về việc chủ động các biện pháp đề phòng ảnh hưởng do hồ Thủy điện Trị An xả lũ.
25/10/2016
Sáng ngày 25/10/2016. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nhơn Trạch có Thông báo khẩn về việc chủ động các biện pháp đề phòng ảnh hưởng do hồ Thủy điện Trị An xả lũ tại Thông báo số 15/TB-PCTT.

 

Theo đó, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ vào lúc 14h ngày 25/10/2016, cụ thể:

 

- Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 850 m3/s

 

- Lưu lượng nước xả qua tràn: 160 m3/s

 

- Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 1010 m3/s

 

Chi tiết văn bản:

 

STNMT