Chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn, triều cường gây ngập lụt, vỡ bờ bao
25/10/2016
Chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn, triều cường gây ngập lụt, vỡ bờ bao
STNMT