Hội thảo vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất
12/03/2017
Sáng ngày 03/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 31/12/2015 dự án được UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự án tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND và giao cho đơn vị tư vấn là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện dự án.

 

Hội thảo được diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở, cùng với đại diện các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND 8 huyện, thị: Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất và thị xã Long Khánh.

 

 

                 ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở - Chủ trì Hội thảo

 

Theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký. Mặt khác, hiện nay tài liệu về địa chất thủy văn để phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước chưa đầy đủ và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế cho công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy việc triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Đồng Nai” để phục vụ cho yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nailà hết sức cần thiết.

 

Năm 2016, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam là đơn vị tư vấn thực hiện dự án đã hoàn thành việc thực hiện điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho 8 huyện, thị nêu trên. Nhằm đảm bảo tính khả thi, khoa học và pháp lý trong quá trình thẩm định dự án, Sở đã tổ chức hội thảo để lấy ý kiến góp ý.

 

 

Trần Văn Lã - TGĐ Liên hiệp KHSX Địa chất - Môi trường Miền Nam

 

Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hưng đã chỉ đạo Phòng tài nguyên Nước là đơn vị chuyên môn theo dõi dự án và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam  nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện kết quả dự án để chuẩn bị các bước tiếp theo làm thủ tục nghiệm thu nhiệm vụ.

 

 

Ông Trần Thanh Dũng, Trưởng Phòng Tài nguyên Nước góp ý

 

Ba (03) cấp huyện còn lại là Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục được Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện hoàn thành việc điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong năm 2017./.

 

May Nguyễn