Tổ chức Lễ Mít tinh Ngày Nước thế giới 22/3 và Khí tượng thế giới 23/3/2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24/03/2017
Sáng ngày 22/3/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ Mít tinh Ngày Nước thế giới 22/3 và Khí tượng thế giới 23/3/2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

   

    Tham dự Lễ mit tinh có ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Bùi Hữu Huệ - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn, ông Trần Trung Hiếu - Phó Chi cục Trưởng Chi cụ Thủy Lợi cùng với hơn 200 đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai.

 

 

    

 

Ông Đặng Minh Đức (ngồi giữa) Giám đốc Sở TNMT dự mit tinh

 

    Mục đích của việc tổ chức Lễ mit tinh nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải, thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền đến cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Nước thế giới năm 2017, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt là kêu gọi giới trẻ của tỉnh Đồng Nai chung tay hành động cùng tham gia bảo vệ nguồn nước, thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững.

 

 

 

Hơn 200 đại biểu tham dự Lễ mit tinh

 

Ngày Nước thế giới 22/3/2017 với chủ đề “Nước thải”

 

    Ngày Nước thế giới được Liên Hiệp quốc phát động từ năm 1993 và mỗi năm Liên Hiệp quốc đều lựa chọn một chủ đề cho Ngày Nước thế giới. Theo đó, Ngày Nước thế giới 2017 được Liên Hiệp quốc đã lựa chọn chủ đề cho Ngày Nước thế giới là “Nước thải”.

 

 

       

Ông Nguyễn Ngọc Hưng phát biểu hưởng ứng Ngày Nước thế giới

 

    Nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông đang bị khai thác quá mức, trước những áp lực về phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên nước ngày càng suy thoái cả về chất và lượng. Chính vì thế, phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp bách, gay gắt, hơn bao giờ hết đòi hỏi phải mang tính chiến lược và mang tầm toàn cầu và tài nguyên nước đóng một vai trò then chốt và không thể tách rời khỏi phát triển bền vững. Đặc biệt là nước thải nếu được quản lý hiệu quả sẽ là nguồn tài nguyên nước, nguồn năng lượng và dinh dưỡng có chi phí hợp lý, hiệu quả.

 

    Nhận thức rõ điều đó từ nhiều năm qua lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đơn vị quản lý chuyên ngành về tài nguyên nước cụ thể là Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị nghiên cứu tiến hành các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu đánh giá cơ bản về tiềm năng nguồn nước, hiện trạng và khả năng khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước; qua đó góp phần quan trọng vào các thành tựu về tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

 

Ngày Khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề “Hiểu biết về mây”

 

    Kể từ năm 1961 đến nay, Ngày Khí tượng thế giới được tổ chức nhằm ghi nhớ sự kiện Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3 năm 1950. Đồng thời, tôn vinh những đóng góp to lớn của Cơ quan khí tượng thủy văn trong công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

 

 

   

   Ông Bùi Hữu Huệ - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn

 

    Năm 2017, Tổ chức Khí tượng thế giới chọn chủ đề cho Ngày Khí tượng thế giới là:“Hiểu biết về mây”. Trong thông điệp gửi tới các quốc gia thành viên, GS. Petteri Taalas, Tổng Thư ký WMO nhấn mạnh, “Hiểu biết về mây” là cơ sở quan trọng để dự báo tình hình thời tiết, mô phỏng các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai và dự đoán nguồn tài nguyên nước. Bởi mây có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, thời tiết và cân bằng năng lượng của trái đất. Các đám mây đã góp phần điều tiết chu trình nước và toàn bộ hệ thống khí hậu.

 

    Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết cũng như nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

 

May Nguyễn