Suối Reo: Khắc phục tình trạng ô nhiễm và ngập úng
26/06/2017
Hiện trạng suối Reo

 

Suối Reo, hay còn gọi là suối Gia Tân, bắt đầu từ thị xã Long Khánh, chảy qua địa bàn huyện Thống Nhất trên các xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 3, Gia Tân 2 và cuối nguồn là xã Gia Tân 1 ra hồ Trị An.

 

Trên lưu vực suối Reo đã quy hoạch 10 khu chăn nuôi tập trung với diện tích 1.551 ha (riêng trên địa bàn xã Gia Tân 1 không có quy hoạch khu chăn nuôi tập trung). 05 xã vùng Kiệm Tân nói trên có 2.548 hộ dân chăn nuôi (1.238 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; 1.346 trang trại chăn nuôi, trong đó: 1.141 trang trại heo, 92 trang trại gà, 90 trang trại cút, 23 trang trại vịt).

 

Chất lượng môi trường nước suối Reo tại cầu Đức Huy thuộc địa phận huyện Thống Nhất từ năm 2014 đến năm 2016 hầu như luôn trong tình trạng bị ô nhiễm nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu được phục hồi. Chất lượng nước không đạt so với quy định sử dụng nguồn nước của UBND tỉnh Đồng Nai tương ứng với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 (cấp nước sinh hoạt sau xử lý).

 

Nguyên nhân làm ảnh hưởng chất lượng nguồn nước do gần vị trí này có một số hộ chăn nuôi heo thường xuyên xả nước thải không qua (hoặc có xử lý Biogas nhưng không đáp ứng yêu cầu) ra ngoài môi trường gây mùi hôi thối, nước có màu đen.

 

Tần suất phát hiện ô nhiễm từ năm 2014 đến nay nhận thấy nồng độ các thông số tương đương nhau. Ô nhiễm tập trung chủ yếu vào nhóm thông số các chất hữu cơ (COD, BOD5 vượt quy chuẩn từ 2,3-7,7 lần), các chất dinh dưỡng (Amoni vượt từ 20-129 lần, Nitrit vượt từ 7-11,6 lần và Photphat vượt quy chuẩn từ 21-53 lần), và vi sinh (E.Coli vượt từ 46-18.600 lần, Coliform vượt từ  1,86-920 lần) cao vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

 

 

Khảo sát tình hình ô nhiễm suối Reo

 

Tình hình kiểm tra tại địa phương

 

Để chủ động khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các con suối trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý các trang trại chăn nuôi không đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường. Kết quả, trong năm 2015 và năm 2016, đã kiểm tra 133 trang trại chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện; Xử lý vi phạm hành chính 59 trang trại.  

 

UBND huyện xây dựng kế hoạch di dời các trang trại chăn nuôi vào vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung gia đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, trong năm 2017 di dời khoảng 40 trang trại; đến nay đã di dời được 15 trang trại. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành và UBND các xã vận động các hộ, trang trại chăn nuôi di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung; đồng thời đã thực hiện nạo vét lòng suối được 3 km cho thông thoáng và trong thời gian tới sẽ tiếp tục nạo vét đoạn còn lại của suối.

 

Để tiếp tục xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, hàng năm UBND huyện ban hành Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt đối với các cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn huyện; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch làm việc với UBND các xã việc di dời các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND các xã xử lý nghiêm tình hình ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra và công khai thông tin trên hệ thống truyền thanh huyện và xã.

 

Phối hợp giải quyết tình hình ô nhiễm và ngập úng

 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ huyện Thống Nhất tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn huyện nói chung và các hộ chăn nuôi nói riêng; tổ chức kiểm tra xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp xả chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn môi trường quy định vào suối Reo.

 

Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch khu chăn nuôi tập trung đối với xã Gia Tân 1, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch để tổ chức di dời tất cả các hộ chăn nuôi vào khu chăn nuôi tập trung. Thời gian thực hiện phải xong và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2017.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn UBND huyện Thống Nhất rà soát bổ sung quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại xã Gia Tân 1; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Thống Nhất, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng ngập lụt, thoát lũ dọc tuyến suối Reo (đoạn từ xã Quang Trung đến hồ Trị An thuộc xã Gia Tân 1) và bổ sung kinh phí thực hiện trong năm 2017.

 

Với những chỉ đạo quyết liệt nêu trên, trong mùa mưa năm 2017, tình hình ngập úng và ô nhiễm nguồn nước mặt suối Reo sẽ được cải thiện, đảm bảo cho các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Thống Nhất.

 

Hòang Mỹ