Hội thảo khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/07/2017
Sáng ngày 11/7/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở TNMT phát biểu khai mạc hội thảo

 

Trong những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến nhiệt độ tăng cao bất thường, lượng mưa phân bố không đều và chênh lệch lớn về nền nhiệt độ đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp. Theo đánh giá, trồng trọt và chăn nuôi là lĩnh vực chịu tác động và ảnh hưởng nhiều nhất. Do đó, việc trang bị kiến thức cho ngành nông nghiệp, người nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu để ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó, có nội dung "chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng, mỗi địa phương" nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, đảm bảo chỉ tiêu phát triển ổn định kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

 
 


Chi cục Thuỷ sản tham luận "Chuyển đổi mô hình và đối tượng nuôi thuỷ sản thích ứng biến đổi khí hậu".


Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan chuyên môn đã nêu ra các tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội Nông dân tỉnh cũng tham luận với nội dung: "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nông dân và đề xuất giải pháp cho người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Viện Môi trường và Tài nguyên Tp. HCM tham gia hội thảo với bài tham luận "Ứng dụng công nghệ môi trường trong phát triển nông nghiệp sạch ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Đồng Nai".

Ông Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT kết luận hội thảo

Qua buổi hội thảo, Ông Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai đã kết luận, việc nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu rất quan trọng để giữ vững phát triển ổn định kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trước mắt, phải đa dạng hoá giống cây trồng, vật nuôi, thay đổi cây trồng thông qua yêu cầu của cây thông qua mùa sinh trưởng và chế đọ canh tác. Về lâu dài, phải phát triển giống cây trồng hiện đại hoá theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước gồm nước mặt và nước dưới đất của tỉnh là vô cùng cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu để chủ động trong việc phòng chống hạn hán và nguy cơ xâm nhập mặn. Đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định và bền vững để sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. 

Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh