Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cơ quý II/2017.
16/08/2017
Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai lần thứ 28 đã xem và Quyết định tuyên dương dưới cờ 03 tấm gương điển hình, có thành tích nổi bật về công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quý II/2017.

 

Tấm gương thứ nhất: Đồng chí Lưu Thị Mai Hương, đảng viên Chi bộ 01 – Chi cục Quản lý đất đai.

 

Với trách nhiệm là Trưởng phòng Phòng Đăng ký đất đai thuộc Chi cục Quản lý đất đai, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và các cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ; nắm vững quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đất đai để chủ động xử lý, tham mưu giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn quy định.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã xây dựng, tham mưu Sở báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh; rà soát, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thống kê đất đai năm 2016 đúng thời gian quy định.

 

Tấm gương thứ hai: Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, đảng viên Chi bộ 8- Chi cục Bảo vệ Môi trường.

 

Với trách nhiệm là Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường, thành viên tổ chuyên viên Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh; đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó, không ngại khó khăn, năng nổ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; hoàn thành khối lượng công việc khá lớn về nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý chất thải, xử lý sự cố về môi trường, tràn dầu… và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí luôn tận tình hướng dẫn đồng nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt, được mọi người quý mến và tín nhiệm.

 

Tấm gương thứ 3: Đồng chí Trần Minh Duyên, đảng viên Chi bộ 9.

 

Là Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, đồng chí luôn năng nổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Sở xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 07 Nghị quyết về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Ngoài ra, đồng chí luôn nhiệt tình tham gia trong các hoạt động đoàn thể, được lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp tin tưởng, quý mến; xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho mọi người noi theo.  

 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được 03 đồng chí Lưu Thị Mai Hương, Nguyễn Tấn Hưng và  đồng chí Trần Minh Duyên đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xứng đáng là những tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo.

 

Một số hình ảnh tại buổi tuyên dương:

 

 

Từ trái qua phải: Tấm gương Chị Trần Minh Duyên và Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Đồng chí Đặng Minh Đức: Bí thư Đảng ủy -

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương và trao hoa cho các tấm gương

 

Hà Thị Nhẫn