Tập huấn lấy mẫu Dioxin trong môi trường không khí xung quanh
27/09/2017
Trong khuôn khổ dự án đánh giá môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã phối hợp với CDM Smith tổ chức các hoạt động đào tạo thực địa cho các cán bộ kỹ thuật lấy mẫu dioxin tại hiện trường.

 

CDM Smith đã tổ chức đào tạo cho các cán bộ quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cách thu mẫu dioxin trong môi trường không  dioxin) làm nền tảng cho các hoạt động quan trắc dioxin phục vụ các dự án khắc phục ô nhiễm dioxin tại Đồng Nai sau này.

 

Cán bộ CDM Smith hướng dẫn lấy mẫu dioxin

trong môi trường không khí xung quanh tại sân bay Đà Nẵng

 

Khóa đào tạo bao gồm các bài thực hành kiểm tra thiết bị lấy mẫu không khí, sử dụng mô phỏng các thiết bị lấy mẫu, khử nhiễm thiết bị, xử lý mẫu cũng như các thiết bị bảo vệ cá nhân được sử dụng trong quá trình lấy mẫu.

 

Bên cạnh đó, CDM Smith còn trình bày khái quát tiến độ dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng; qua đó, giúp cán bộ quản lý môi trường tỉnh Đồng Nai đánh giá cụ thể hơn quá trình xử lý ô nhiễm dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để có cơ sở phối hợp xây dựng dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa./.

Vũ Thị Bích Liễu