Tổ chức lớp đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên bảo vệ môi trường
27/09/2017
Nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các đơn vị, đoàn thể ký kết Chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa và các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức 03 lớp đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường cho khoảng 90 cán bộ, công chức, đoàn viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và 11 Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa.

 

Nội dung tập huấn đào tạo tập trung vào 02 chuyên đề chính gồm tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường và tập huấn kỹ năng truyền thông và giáo dục môi trường do các báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Môi trường miền Nam trình bày. Với chuyên đề các kỹ năng truyền thông và giáo dục môi trường, học viên được hướng dẫn, trang bị phương pháp để thiết kế và triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục môi trường hiệu quả; đồng thời, được tham gia hội thảo bàn tròn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong công tác truyền thông giáo dục môi trường.

 

Một số hình ảnh tại các lớp đào tạo mạng lưới

tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường

 

 

 

Trên cơ sở những kỹ năng được trang bị giúp các đơn vị chủ động trong việc bố trí báo cáo viên để thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc chức năng quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức để thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./.

 

Nguyễn Lê