Trung tâm hành chính công – Bước cải cách mới
27/09/2017
Nhiều năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đồng Nai coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc cải cách hành chính ngày càng mạnh mẽ, phục vụ nhân dân được tốt hơn, cơ chế quản lý của nhà nước được đồng bộ hơn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính đạt hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

 

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tỉnh Đồng Nai đồng loạt đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các sở ban ngành và UBND các cấp. Bước đầu vận hành đã đạt được những hiệu quả nhất định như: rút ngắn các giai đoạn của thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, không phải mất thời gian đi lại nhiều lần để giải quyết các thủ tục hành chính. Với mô hình này, tổ chức và các cá nhân đến làm các thủ tục hành chính, chỉ cần nộp hồ sơ tại một cửa giao dịch và nhận kết quả cũng tại cửa giao dịch đó. Thậm chí, không mất thời gian đi lại, các tổ chức và người dân có thể ngồi tại nhà, gọi điện thoại cũng như tra cứu thông tin trên phần mềm để biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của mình. Tình trạng chậm trễ hồ sơ được khắc phục, vì phải tuân thủ các bước, quy trình qua hệ thống phần mềm egov và được giám sát chặt chẽ bởi các đồng chí Lãnh đạo.

 

Trong năm 2017, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cố gắng nỗ lực phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất khi người dân đến giao dịch. Trước mắt, cùng với việc duy trì kết quả đạt được Tỉnh nhà cũng tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính theo bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

 

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định 1198/QĐ-UBND, về việc thành lập Trung tâm Hành chính công đặt tại tầng 6, cao ốc Sonadezi, đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Tạo ra một bước đột phá mới trong cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai.

 

Cùng với việc thành lập Trung tâm Hành chính công đã tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, thay vì trước đây phải đi đến nhiều nơi đến làm các thủ tục hành chính khác nhau nhưng khi Trung tâm Hành chính công chính thức được vận hành vào ngày 15/5/2017 thì tất cả bộ phận tiếp nhận theo cơ chế một cửa của các Sở, ban ngành đều được tập trung lại tại một nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức đế giao dịch, chỉ cần đi đến một nơi là có thể được giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cần thiết.

 

 

Như vậy, cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền tại Đồng Nai đã đưa việc cải cách hành chính của tỉnh nhà được đạt những bước tiến vượt bậc, nhờ vận hành tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

 

Hồ Ngọc Kim Hương