Đăng ký đất đai xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
27/09/2017
Ngày 09/8/2017, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất đã phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, UBND xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu triển khai công tác đăng ký đất đai theo Thông tư 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lồng ghép công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính với công tác kê khai đăng ký đất đai, xét duyệt cấp GCN và công tác hoàn thiện CSDL theo quy định tại kê khai đăng ký đất đai cho các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng có thay đổi về hình thể, ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn xã Tân An với các nội dung chính như sau:

 

- Thực hiện song song với công tác đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước tiến tới đăng ký đất đai hiện đại, nhằm đơn giản thủ tục hành chính về đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

 

- Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất, đồng thời tuyên truyền giải thích cho chủ sử dụng đất hiểu rõ việc phải thực hiện và chịu trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất (Điều 9 và điều 107 của Luật Đất đai); các đối tượng phải thực hiện việc đăng ký đất đai bao gồm: các tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư. Trong quá trình xét duyệt, chủ sử dụng đất cần chuẩn bị cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc đăng ký đất đai theo hướng dẫn.

 

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất đã chuẩn bị chu đáo các khâu như: chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm đăng ký, cài đặt cho các máy; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ và phần mềm cho các viên chức; liên hệ địa phương để làm việc và tuyên truyền vận động người dân đi kê khai, đăng ký…

 

Đội Đo đạc thuộc Trung tâm là đơn vị được giao nhiệm vụ kê khai đăng ký đất đai xã Tân An, bộ phận đăng ký được chia làm 03 tổ phụ trách các ấp trên địa bàn xã. Hiện các viên chức đang tập trung thực hiện theo tiến độ được giao, các hồ sơ đủ điều kiện được chuyển cuốn chiếu về Trung tâm để kiểm tra, góp ý, hoàn thiện theo yêu cầu.

 

Trung tâm Kỹ thuật địa chính - Nhà đất