Thông báo công khai tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát Long An, xã Long An, huyện Long Thành và mỏ đá núi Nứa 3, thị xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh
10/01/2018
Thông báo công khai tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát Long An, xã Long An, huyện Long Thành và mỏ đá núi Nứa 3, thị xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh
Nguyễn Ngọc Hưng