Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
10/01/2018
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐUK ngày 08/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XII). Sáng ngày 09/01/2018, tại Hội trường Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do đồng chí Nguyễn Ngọc Thường – Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị hoc tập có 219 đảng viên và 85 quần chúng là ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể chưa là đảng viên, công chức thuộc khối hành chính của Sở, quần chúng trung kiên trong toàn Sở.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập

 

Hội nghị triển khai bằng hình thức phát lại video hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức, toàn thể đảng viên và quần chúng tham dự hội nghị đã được tiếp thu những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) do các đồng chí Báo cáo viên Trung ương trực tiếp triển khai, cụ thể:

 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày.

 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới” do đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng​, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày.

 

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã giao các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình​, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); toàn thể đảng viên tham dự hội nghị viết thu hoạch sau học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).

 

Nguyễn Thị Hường