Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh làm chủ đầu tư
24/01/2018
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh làm chủ đầu tư
Nguyễn Tuấn Anh