Triển khai các quy định mới của UBND tỉnh Đồng Nai về diện tích tối thiểu được tách thửa và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nước thu hồi đất trên bàn tỉnh
09/03/2018
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 quy định về phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Để tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định mới của UBND tỉnh tại các Quyết định nêu trên, trong các ngày 28/02/2018 và ngày 05/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai đến các đối tượng là đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở; trong đó, tập trung vào đối tượng là những cán bộ, công chức, viên chức phụ trách hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tách thửa, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Chi cục Quản lý đất đai.

 

Tại buổi triển khai, các báo cáo viên của Sở đã giới thiệu, phổ biến sâu các nội dung quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; so sánh và nêu rõ những điểm mới so với các quy định trước đây của UBND tỉnh. Đã có nhiều nội dung được quan tâm và đặt câu hỏi thảo luận, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác tách thửa đất và công tác bồi thường. Đây là những nội dung “nóng” trong lĩnh vực đất đai mà trong thời gian qua được rất nhiều người dân, tổ chức quan tâm. Với những quy định cụ thể tại các Quyết định của UBND tỉnh đã góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

 

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh. Các Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư có hiệu lực từ ngày 15/3/2018 và thay thế các Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi triển khai các Quy định mới của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

 

 

Quang cảnh Hội nghị triển khai các quy định về diện tích tối thiểu được

 tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thường phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai

các quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

 

 

Ông Lê Văn Tân – Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai triển khai

các nội dung của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 

 

Đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến các quy định về diện tích tối thiểu

được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh

 

 

Quang cảnh Hội nghị triển khai các quy định mới về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hưng phát biểu khai mạc tại Hội nghị triển khai các quy định mới về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

 

 

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, báo cáo viên tại Hội nghị triển khai quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

 

Nguyễn Thái Khôi Vũ