Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu dân cư, thương mại và dịch vụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom
22/03/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu dân cư, thương mại và dịch vụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom
Trần Thanh Tuấn