Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư thương mại Phước Thái tại xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa
24/05/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư thương mại Phước Thái tại xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa
Nguyễn Tuấn Anh