Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5
25/05/2018
Với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, năm 1993 Liên hiệp quốc đã khởi xướng và chọn ngày 22/5 hàng năm làm ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2018 là “Kỷ niệm 25 năm hành động vì đa dạng sinh học” nhằm đánh dấu những thành tựu, nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học đã đạt được trong 25 năm qua, khẳng định tầm quan trọng về giá trị, vai trò to lớn của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng các tuần lễ về bảo vệ môi trường, ngày 19/5/2018 tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2018.

 

 

Các đại biểu và đoàn viên tham gia Lễ phát động

 

Tham dự Lễ phát động có hơn 200 đoàn viên thuộc Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường và đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp. Sau Lễ phát động, các bạn đoàn viên và đại biểu tham dự đã tổ chức trồng khoảng 200 cây dầu tại khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp. Qua triển khai các hoạt động hưởng ứng, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Lực lượng Đoàn viên thanh niên trồng cây sau Lễ phát động

 

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện treo 20 băngrôn, 200 baner và thực hiện 01 xe tuyên truyền diễu hành trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh trong 03 ngày (từ ngày 22/5/2018 đến ngày 24/5/2018), phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện chuyên mục “Môi trường và cuộc sống”, phối hợp đưa tin trên báo Đồng Nai, trình chiếu các thông tin, hình ảnh về đa dạng sinh học trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường,... Ngoài ra, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai đa dạng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2018, là dịp để cộng đồng dân cư, đặc biệt là các thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng chung tay hành động để bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển bền vững đất nước./.

 

Nguyễn Thị Lê