Thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 33 thuộc dự án khu dân cư A1 -C1 (đô thị Dầu Giây) tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất
26/06/2018
Thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 33 thuộc dự án khu dân cư A1 -C1 (đô thị Dầu Giây) tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất
Trần Thanh Tuấn